Når det drejer sig om skat, er der mange akronymer, der flyder rundt. To af de mest almindelige er SKAT og moms. Men hvad står de egentlig for? Og endnu vigtigere, hvad er forskellen på dem? Læs videre for at finde ud af det.

SKAT står for Skattestyrelsen. Den er ansvarlig for at opkræve skat i Danmark og sørge for, at alle betaler deres rimelige andel. Moms står derimod for merværdiafgift. Det er en form for afgift, der pålægges varer og tjenesteydelser i hvert enkelt led af produktionsprocessen. Det er med andre ord en skat på den værdi, der tilføjes en vare eller tjenesteydelse i hvert produktionsled

Hvad er forskellen mellem SKAT og moms? Jo, SKAT er ansvarlig for at opkræve skatter og afgifter i Danmark, mens moms er en form for afgift, der pålægges varer og tjenesteydelser. Det var det hele!

I Danmark er den normale momssats 25 %. Det betyder, at når du køber en vare eller tjenesteydelse, skal du betale 25 % af den samlede værdi oven i prisen. Grunden til dette er at skaffe penge til det offentlige. Ved at indføre en afgift på varer og tjenesteydelser kan regeringen generere indtægter, som den kan bruge til at finansiere forskellige projekter og initiativer.

Momssvig er, når nogen bevidst forsøger at undgå at betale moms. Det kan ske på en række forskellige måder, f.eks. ved at angive varers eller tjenesteydelsers værdi for lavt eller ved fejlagtigt at hævde, at de er fritaget for moms.

Momssvig er en alvorlig lovovertrædelse og kan medføre store bøder eller endog fængselsstraf. Det er vigtigt at huske, at hvis du bliver taget for momssvig, vil du blive holdt ansvarlig for hele det beløb, der er unddraget moms. Så det er ikke værd at løbe risikoen!

Læs mere via skatteret advokat.

Write A Comment