Hotelværelser er ofte nummereret for at give gæsterne mulighed for at identificere deres værelse. Nogle eksklusive hoteller har en nummerering af værelserne, der hænger sammen med bygningens indretning, således at værelser med højere numre generelt ligger længere væk fra en elevator end værelser med lavere numre, f.eks. I nogle lande, f.eks. i USA, Canada og Australien, har hotellerne også et bogstav foran værelsesnummeret for at hjælpe gæsterne med at identificere de forskellige fløje eller områder i bygningen. Værelsesnumre kan starte med et hvilket som helst nummer inden for bygningens område; i de fleste systematiske nummereringsordninger vil de dog normalt blive tildelt efter et mønster, der starter ved 1 eller 1A i den ene ende af etagen op til det værelse, der anses for at være det højest nummererede

Munkebjerg Hotel i Vejle, Danmark har hotel værelser på den pågældende etage, og fortsætter derefter med det næste nummer ned på den anden side af etagen. Numrene følger normalt et bestemt mønster, så gæsterne let kan finde rundt på hotellet. På mange hoteller i Nordamerika får værelser på lige etager f.eks. typisk ulige værelsesnumre (f.eks. 2106), mens værelser på ulige etager får lige værelsesnumre (f.eks. 1106). Nogle hoteller har særlige værelsesnumre til VIP’er eller til værelser med udsigt. Disse værelser koster ofte mere end almindelige værelser. I nogle tilfælde er prisen på værelset hængt op uden for døren, men i andre tilfælde er den ikke hængt op, og for at få et af de hotel værelser skal man blot henvende sig i receptionen.

Write A Comment