Køer og marker har længe været forbundet med hinanden. Fra malkekvægsbedrifter til store græsningsarealer er disse dyr afhængige af jorden for at kunne ernære sig og tjene til livets ophold. Kvægopdræt er en integreret del af landbrugsproduktionen verden over og gør det muligt for landmændene at producere fødevarer og andre ressourcer som læder, ost, smør og yoghurt.

Kvæg har brug for en sund og næringsrig kost og masser af plads til at bevæge sig frit omkring. Marker er det perfekte miljø for køer, da de kan græsse på de græsser, der vokser der. Desuden giver åbne marker dem rig mulighed for at lege og motionere.

Marken er også med til at beskytte kvæget mod rovdyr og dårligt vejr. Til gengæld er køerne med til at berige jorden og bevare biodiversiteten i området. Dette gensidigt fordelagtige forhold mellem køer og marker har eksisteret i århundreder og er afgørende for et sundt landbrugssystem. Køer er ikke kun værdifulde økonomisk set, men spiller også en vigtig rolle for bevarelsen af vores naturlige miljø.

Comments are closed.