Indtænk miljøet på dine rejser


Vi lever i en tid, hvor der er øget fokus på bæredygtighed og vores knappe ressourcer, og det er en trend, der lige så stille og roligt breder sig til alle sider af vores tilværelse. At kloden ikke længere er i den bedste forfatning, det er tydeligt for enhver efterhånden, og vi bliver nødt til kollektivt og alle mand og kvinder at bidrage positivt til, at kloden også er bebolig for de kommende generationer, andet kan vi på inden måde være bekendt. Den måde hvorpå vi hver især lever på, har en direkte indvirkning på vores omgivelser og miljø og herunder også klimaet, så det gælder om at få indrettet ens tilværelse på en sådan måde, at man sætter mindst muligt klimaaftryk. Det er en bunden opgave for os alle at bidrage mest muligt til bæredygtighed både i vores hverdag, og når vi rejser ud på ferie i den store vidunderlige verden!.

Comments are closed.